Polillo All Items

Ang mga items na may nakalagay na #available in Polillo ay maari ng orderin. Ang mga ito'y available na sa Polillo maliban lamang kung out of stock.

1) Maaring pickup-in

  • Pickup location: M.H. Del Pilar St. Brgy. Poblacion (beside Raegan Motor Shop (cash on pickup) 

2) Maaring House delivery

  • Piliin ang item na gustong bilhin at i-click ang "BUY IT NOW" or "ADD TO CART" button

 

NOTE: Gamitin ang "Add to Cart" button kung mayroon kayong order instruction, kung wala naman maaring gamitin ang "Buy It Now" button.

NOTE: Para sa inyong dine-in scheduling gamitin lamang po ang "Add to Cart" button

 

God bless and Thank you!

Jeremiah 29:11 😀